Dessa köp & leveransvillkor är ömsesidigt bindande och gäller för alla leveranser från Easysteel/Arteferro Skandinavien AB. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB är inte bundna av villkor som framställs av köparen om dessa ej är godkända skriftligen av Easysteel/Artefferro Skandinavien AB.

Order
Samtliga order bekräftas med en orderbekräftelse via mail. Om inte köparen inkommit med invändning inom 2 dagar behandlas ordern som gällande.
Betalning kan ske med betal eller kreditkort, alternativt mot faktura, efter ansökan och sedvanlig kreditkontroll. Fakturering sker vid leverans. Likaledes dras beloppet (vid kortköp) från kortinnehavarens konto när varan skickas. 
Order innehållande varor tillverkade enligt önskemål eller speciellt hemtagna produkter, skall i förekommande fall bekräftas skriftligen av köparen. All måttsättning / teknisk utformning sker på köparens ansvar. Easysteel /Arteferro Skandinavien AB kan endast bistå med råd. Det är köparens skyldighet att kontrollera ordererkännande och bifogade skisser/ritningars riktighet. För speciellt tillverkade produkter gäller att det beställda antalet tillåts överskridas med 10%

 

 

Betalning
Easysteel AB accepterar betalning med VISA, MasterCard och via bankbetalning
Vi tar inga kortavgifter. Beloppet reserveras på ditt kort, och dras först när varan skickas. Du kan läsa mer om reglerna för just ditt kort från din kortutgivare.

 

Leverans
Alla leveranser sker på köparens risk. Varor från vårt lager i Köpenhamn skickas normalt inom 1-3 arb dagar. Beställningsvaror och kundanpassade varor kan ha varierande leveranstid. Detta meddelas vid order. Kunden ansvarar för lossning av godset. Finns ingen på plats vid ankomst ligger ansvaret helt på köparen, Är godset skadat vid ankomst skall detta noteras på fraktsedeln och signeras av chauffören. Annars kan skadan ej godkännas som transportskada. easysteel/Arteferro Skandinavien AB ansvarar ej för skador uppkomna under transport.
Vid leverans av glas måste godset besiktigas med avseende på synliga fel av köparen eller av köparen utsedd person direkt vid lossning. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB följer Svensk Planglasförenings regler enl Planglas-2009 samt ABM-07

Returer
Varor mottages i retur endast efter avtal vid varje enskilt tillfälle och endast om varorna är kuranta och i obruten original förpackning. I annat fall kan varorna avvisas. Vid avtalad returnering betalas frakten av köparen och en kopia av följesedel eller faktura skall bifoga. Vid returnering beräknas ett omkostnadsavdrag på 20% som avdrages på kreditnotan. Kreditering efter 3 månader godkännes icke. Varor speciellt hemtagna eller tillverkade efter önskemål, tages ej i retur.

Ångerrätt
Ångerrätten gäller enl distansköplagen 14 dagar efter att köparen mottagit varan. Köparen skall inom 14 dagar meddela Easysteel/Arteferro Skandinavien därom skriftligen. Använd gärna vårt returformulär. Se nedan på hemsidan. Därefter har köparen 14 dagar på sig att returnera varan. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt återbetalas hela beloppet för varan inklusive fraktkostnad till samma konto som betalningen gjorts på. Övriga omkostnader i samband med retur bekostas av köparen. Varor tillverkade efter köparens önskemål omfattas ej av ångerrätten.

Reklamation
Köparen är skyldig att kontrollera godset vid mottagandet. Reklamation av felaktig vara / antal skall alltid göras skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet av varorna. Fel som ej kan upptäckas vid mottagandet skall reklameras inom skälig tid efter upptäckt eller när köparen borde upptäckt bristen. I annat fall är köparen inte berättigad till att göra felet eller avvikande antal gällande.

  • För privatkund gäller reglerna i konsumentköplagen med en reklamationstid på 3 år.
  • För företagskunder gäller dessa köpvillkor samt därefter köplagen med en reklamationstid av 2 år.

Easysteel/Arteferro Skandinavien AB ansvarar inte för indirekta skador och förluster av något slag. Vid kostnader som uppkommer vid utbyte av felaktig vara, t.ex. arbetskostnad, resekostnader m.m. är Easysteel/Arteferro Skandinavien AB inte att betrakta som skadeståndsskyldig. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB:s produkter är inte underhållsfria och därmed lämnas ingen garanti för finishens hållbarhet. Beläggning och missfärgning på våra rostfria produkter är ej skäl för reklamation.